K O N T A K T . . .

Ing. Kateřina Slámová
Slovanské nám.5
612 00 Brno

Misto konání seminářů: Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 569/3, 603 00 Brno

: 71852999
č.účtu: 206315008/0300
Telefon: 602554495